OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 쇼퍼 스틸레토 힐_크림
   판매가 KRW 223,000
   상품간략설명

   색상

   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   사이즈

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   굽높이

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   발볼넓힘 [발볼넓힘시 주름이 생길수 있습니다]

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   논슬립 밑창옵션 [제작 시에만 추가가능하며 수령후 추가수선 불가]

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   주문제작상품 [제작기간이 2주이상 소요되는 제품입니다]

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   쇼퍼 스틸레토 힐_크림 수량증가 수량감소 223000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   어느 착장에나 어울리는 베이직한 스타일의 스틸레토 힐 수제화로 글로시한 페이던트와 차분한 발색의 가죽 소재 그리고 새롭게 추가된 복스 가죽으로 선택 가능합니다.
   기존 심플 스틸레토 힐에 비해 발등 부분이 약간 덮여있어 더 안정감을 주는 디자인입니다.

   모델착화컷과 상세사진 모두 약10cm로 촬영되었으며, 굽변경이 가능합니다.
   정사이즈 착화 고객분들의 경우 이 디자인 역시 정사이즈를 추천드리며 개인의 발모양에 따라 달라지는 부분이기에 충분한 상담후 구매를 부탁드립니다.   [사이즈]
   220-255

   [발볼]
   (225기준)약7.5cm

   [소재]
   겉감: 양가죽 /  안감: 양가죽   ** 복스로 표기된 소프트 복스 가죽은 유광소재인 페이던트에 비해 부담스럽지 않은 광택감이 있으며, 착화감은 페이던트와 비슷합니다. 


   [스크래치와 외부 자국에 취약하여 새제품 일지라도 미세한 데미지가 있을 수 있습니다.]
   [가죽 이염, 벗겨짐의 우려가 있으니 주의해서 착용 부탁드리며, 착화후에는 마른 헝겊으로 닦은후 서늘한 곳에서 보관해주세요.]
   [같은 원단이라도 컬러마다 염료 농도의 차이가 있어 염색과정에서 두께나 터치감, 사이즈 차이는 조금 있을 수 있습니다.][ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]