OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 [RCWTS06BK] Retive wool high neck T
   판매가 KRW 32,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   [RCWTS06BK] Retive wool high neck T 수량증가 수량감소 32000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

   가을엔 단품으로 찬바람이 부는 한겨울엔 이너용이나 니트, 셔츠에 레이어드 용으로도 좋은 슬림한 라인의 폴라티입니다.
   울혼방소재로 제작되어 두께감이 얇은 편이지만 보온성이 뛰어난 소재입니다.


   단품이나 이너용으로 다양하게 활용할수 있도록 군더더기 없이 깔끔하고 심플하게 디자인 되었으며,
   소매와 밑단에 쌍침 스티치를 넣어 퀄리티와 완성도를 높여드렸습니다.


   슬림한 라인이지만 바디라인에 너무 핏되지 않아 적당히 커버력이 있으면서  바디라인이 슬림하게 연출 됩니다.

    

    

    

   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]