OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 Basic 30denier stocking_CF
   판매가 KRW 11,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   Basic 30denier stocking_CF 수량증가 수량감소 11000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   몇년째 꾸준히 착용 및 판매하고 있으며 재구매로 이어지는 상품으로 그만큼 만족도가 높은 스테디셀러 아이템 베이직 착압팬티스타킹입니다.
   이 스타킹의 장점은 쫀쫀한 착용감으로 몸매 보완 효과가 뛰어나요.
   또한 입체적인 패턴으로 디자인되어
   발목과 종아리 허벅지 힙 등 굴곡이 있는 부분을 남는부분 없이 잘 잡아주며 조여줍니다!
   누드(품절), 커피, 블랙 3가지 컬러로 선택 가능하며, 모델은 커피 컬러를 착용했습니다.
   *어두운톤의 커피 컬러로 착용컷보다 하단의 상세컷 컬러가 더 정확합니다
   발가락 끝부분은 한겹더 덧댄듯 데니아수를 달리하여 격식있는 자리에서도
   발가락의 노출이 최소화 되도록 디자인 되었습니다!
   안쪽의 살이 약간 비치는 30데니아 팬티스타킹으로 모든 오피스룩에 매칭이 쉽습니다.
   모델과 MD 모두 추천드리는 상품으로 착용해 보시면 힘없이 흘러내리는 흐물흐물한 스타킹과 다른점이 확연히 느껴지실꺼에요!
   격식있는 착장에 빠질 수 없는 필수 아이템으로 추천드립니다 !
   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]