OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 [자체제작] 에센셜 미니 스커트_크림
   판매가 KRW 99,000
   수량 수량증가수량감소

   RELATED PRODUCTS

   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   [자체제작] 에센셜 미니 스커트_크림 수량증가 수량감소 99000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

   깔끔하고 베이직한 디자인의 미니 스커트를 소개합니다.
   폴리87% 레이온11% 폴리우레탄2% 혼방 소재로 얇고 가벼운 시원한 여름 소재로 제작되었습니다.
   허리 오비단을 깔끔하게 없애고 양쪽 세로로 절개선을 주어 밋밋하지않고 날씬해보이도록 디자인했습니다.
   뒷면 콘솔지퍼로 탈착이 편하도록 해주었고, 전면 심지 처리하여 내구성을 높여주었습니다.
   스트레치 안감을 넣어주어 착용감이 편하면서도 비침을 최소화하였습니다.
   셔츠나, 니트, 기본티셔츠에도 잘 어울리는 기본 아이템입니다.
   매년 입으실 수 있는 베이직한 아이템으로 적극 추천합니다.

   신축성-없음 / 두께-보통 / 비침-없음 / 안감-있음


   [사이즈]
   S,M,L
   (25-26 S사이즈, 27-28 M사이즈, 29-30 L사이즈 추천합니다.)

   S 총장: 37.5cm / 허리: 33cm / 힙: 43cm / 밑단: 46cm
   M 총장: 38.5cm / 허리: 35cm / 힙: 45cm / 밑단: 49cm
   L 총장: 39.5cm / 허리: 37cm / 힙: 47cm / 밑단: 51cm
   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.

   *모델피팅사이즈- M사이즈 착용했습니다.   [소재]

   겉감:폴리87% 레이온11% 폴리우레탄2%
   안감:폴리100%
   [구매 전 체크 사항]
   *모델 사이즈- 키 167cm / 몸무게 50~52kg / 상의 S사이즈(55) / 하의 26-27 / 슈즈 235mm
   *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임 등이 있을 수 있습니다.
   *함께 착용한 제품으로 인해 긁힘 현상, 올뜯김, 이염이 일어날 수 있는 상품입니다.
   *세탁은 옷의 변형을 최소화하기 위해 드라이 클리닝을 추천합니다.
   *실밥 정리 미흡, 배송 과정 중 구김이 발생한 부분, 마감 처리가 미흡한 부분은 불량 사유에 해당되지 않습니다.
   *관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다.

    

    

    

    

    

    


   같이 코디한 제품

   • [자체제작] 디미트리 3피스 니트 세트_핑크베이지

    KRW 148,000

   • [자체제작] 시그니쳐 레이온 셔츠_그레이시 블루

    KRW 108,000

   • 티 스트랩 샌들_베이지리자드

    KRW 268,000