OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 티티 훌 스커트
   판매가 KRW 57,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   티티 훌 스커트 수량증가 수량감소 57000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   여성스러운 라인의 훌 스커트를 소개해드려요.
   폴리 100% 소재로 차르르하게 떨어지는 라인의 스커트에요.
   슬림하게 떨어지다가 밑단으로 갈수록 살짝 훌이 지는 라인으로 여성스럽고 페미닌한 분위기를 표현해준답니다.
   같은 원단으로 만든 얇은 벨트가 세트로 구성되어있어요. 상의를 스커트안에 넣어입으실때 벨트를 해주셔도 예뻐요.
   셔츠나, 블라우스, 니트와 함께 코디하셔서 봄, 여름에 입으시면 넘 예쁠 스커트에요. 적극 추천합니다.

   신축성-없음 / 두께-얇음 / 비침-없음(아이보리 비침 있을 수 있음) / 안감-있음

   [사이즈]

   S,M사이즈

   (44-55 S사이즈, 55반-66 M사이즈 권해드립니다.)

   S 총장: 82cm / 허리: 33.5cm / 힙: 52cm / 밑단: 75.5cm
   M 총장: 83cm / 허리: 35.5cm / 힙: 54cm / 밑단: 77.5cm
   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.   [소재]

   폴리 100%
   [구매전체크사항]
   *모델 사이즈- 키167cm / 몸무게 50kg~52kg / 상의 S사이즈(55) / 하의 26-27 / 슈즈 235mm
    *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다.
   * 함께 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.
   *세탁은 옷의 변형을 최소화하기 위해 드라이클리닝을 추천합니다.
   *실밥 정리 미흡, 배송 과정중 구김이 발생한 부분, 마감처리가 미흡한 부분은 불량사유에 해당되지 않습니다.
   *관련 상품에 추가되지 않은 상품들은 판매 종료 또는 개인 소장품입니다.