OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 [자체제작] 시그니쳐 레이온 셔츠_블랙
   판매가 KRW 108,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   사이즈

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   [자체제작] 시그니쳐 레이온 셔츠_블랙 수량증가 수량감소 108000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   깔끔하고 심플한 시그니쳐 레이온 셔츠를 소개합니다.
   레이온 65% 나일론 35% 혼방 소재로 차르르하면서도 얇은 두께에 비해 힘도 살짝 있어 핏이 예쁘고, 부드럽고 시원한 촉감의 셔츠입니다.
   아주 은은하게 광택감이 있어서 고급스럽고 얇은 두께로 한여름에도 시원하게 입으실 수 있습니다.
   원단 자체에 자잘한 주름이 있는 원단으로 주름에 강하며 외출하고 오셔서 걸어놓으실때 툭툭 털어서 걸어놓으시면 굵은 주름 외에 생활 주름은 펴진답니다.
   한여름에도 실내에서 에어컨 틀어놓거나, 비올때 아침 저녁으로 추운데 그럴때 유용하실거에요.
   긴팔이여도 시원한 촉감과 얇은 두께때문에 한여름에도 입으실 수 있는 셔츠입니다.
   레티첼라 로고가 각인된 자개 단추를 달아 완성도 높게 제작되었습니다.
   케주얼룩과 오피스룩 둘 다 잘 어울리는 기본 셔츠로 어떤 하의는 무난하게 잘 매치하실 수 있어요.
   핏은 어깨선이 내려오는 여유있는 핏이지만, 전체적으로 너무 오버사이즈는 아니라 어디든 잘 어울리는 핏입니다.
   스커트나, 슬랙스에 포멀하게 코디하시면 오피스룩이나, 하객룩, 중요한 모임에 추천드리고,
   청바지나, 반바지에 케주얼하게 코디하셔도 잘 어울리는 셔츠로 적극 추천합니다.
   국내 브랜드 공장에서 퀄리티 있는 공정으로 완성된 레티첼라 제작상품입니다.

   신축성-없음 / 두께-얇음 / 비침-살짝 있음(누드컬러 속옷 추천) / 안감-없음

   [사이즈추천] 

   44-66사이즈까지 권해드리는 프리사이즈 제품입니다.


   총장: 72cm / 어깨: 47cm / 가슴: 54cm / 밑단: 54cm / 소매길이: 55cm / 소매통: 20cm / 소맷단: 11cm
   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.


   [소재]

   겉감:레이온65 나일론35
   [구매 전 체크 사항]
   *모델 사이즈- 키 167cm / 몸무게 50~52kg / 상의 S사이즈(55) / 하의 26-27 / 슈즈 235mm
   *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임 등이 있을 수 있습니다.
   *함께 착용한 제품으로 인해 긁힘 현상, 올뜯김, 이염이 일어날 수 있는 상품입니다.
   *세탁은 옷의 변형을 최소화하기 위해 드라이 클리닝을 추천합니다.
   *실밥 정리 미흡, 배송 과정 중 구김이 발생한 부분, 마감 처리가 미흡한 부분은 불량 사유에 해당되지 않습니다.
   *관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다.

    

    

    

    

    

    


   같이 코디한 제품

   • 밀크티 스트레이트 데님

    KRW 69,000

   • 스퀘어 뮬_블랙 복스

    KRW 214,000

   • 시스루 레이어 스커트

    KRW 52,000