OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 리브에 셔링 블라우스
   판매가 KRW 42,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   리브에 셔링 블라우스 수량증가 수량감소 42000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   여리여리한 페미닌 무드의 블라우스에요.
   쇄골뼈가 돋보이는 라운드 네크라인에 적당한 퍼프소매로 어깨와 소매끝에 셔링이 잡혀있어요.
   앞면에는 작은 단추들이 쪼르르 달려있는 디테일이 여성스럽고 사랑스러워보인답니다.
   허리부분에는 스트링이 있어 조여서 리본으로 묶어서 입으시면 자연스럽게 셔링이 지는 디자인입니다.
   얇은 폴리 레이온 혼방소재로 약간의 비침이 있고 광택이 살짝 돌아 고급스럽답니다.
   봄, 여름에 스커트나 슬랙스와 함께 오피스룩이나, 데이트룩, 하객룩으로도 추천드려요.


   신축성-없음 / 두께-얇음 / 비침-있음 / 안감-없음

   [사이즈]

   FREE사이즈

   (44-66사이즈까지 권해드리는 프리사이즈 제품입니다.)


   총장: 51cm / 어깨: 38cm / 가슴: 47.5cm / 허리: 47cm / 밑단: 48.5cm / 소매길이: 58.5cm / 소매통: 18cm / 소맷단: 10.5cm
   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.


   [소재]

   폴리, 레이온 혼방   [구매전체크사항]
   *모델 사이즈- 키167cm / 몸무게 50kg~52kg / 상의 S사이즈(55) / 하의 26-27 / 슈즈 235mm
    *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다.
   * 함께 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.
   *세탁은 옷의 변형을 최소화하기 위해 드라이클리닝을 추천합니다.
   *실밥 정리 미흡, 배송 과정중 구김이 발생한 부분, 마감처리가 미흡한 부분은 불량사유에 해당되지 않습니다.
   *관련 상품에 추가되지 않은 상품들은 판매 종료 또는 개인 소장품입니다.