OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 플로랄 스퀘어넥 드레스
   판매가 KRW 82,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   플로랄 스퀘어넥 드레스 수량증가 수량감소 82000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   여성스럽고 사랑스러운 무드의 플로랄 드레스를 소개해드려요.
   스퀘어 네크라인으로 목선과 쇄골선을 돋보이게 해주고,
   소매와 허리부분에 셔링 디테일을 넣어주어 몸매의 군살을 잡아주고, 완성도를 높여주었어요.
   무릎을 덮는 긴 기장의 드레스로, 여성스럽고 우아한 분위기를 연출해준답니다.
   뒷부분에 끈이 있어서 리본으로 묶어주시면 뒤에서 봤을때도 날씬하고 여성스러워요.
   잔꽃무늬가 유치하지않고, 얼굴을 화사하게 해주어 사진찍으면 더 예쁘게 나오는 옷이에요.
   얇은 두께이지만, 안감이 있고 무늬때문에 비침은 거의 못느끼실거에요.
   봄에는 자켓이나 가디건안에 입으시고, 날씨 더 풀리면 단품으로 추천드려요.
   데이트룩이나, 중요한 모임에 추천드려요.
   신축성-없음 / 두께-얇음 / 비침-없음 (아이보리 컬러는 약간의 비침이 있을 수 있으니 누드컬러 속옷 추천) / 안감-있음

   [사이즈]

   S,M 사이즈

   (44-55 S사이즈, 55반-66 M사이즈 권해드립니다)


   S 총장: 128cm / 어깨: 37.5cm / 가슴: 43cm / 허리: 36cm / 힙:46.5cm / 밑단: 50cm / 소매길이: 56cm / 소매통: 15cm / 소맷단: 13cm
   M 총장: 129cm / 어깨: 39.5cm / 가슴: 45cm / 허리: 38cm / 힙:48.5cm / 밑단: 52cm / 소매길이: 58cm / 소매통: 17cm / 소맷단: 15cm
   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.   [소재]
   레이온 100%
   [구매전체크사항]
   *모델 사이즈- 키167cm / 몸무게 50kg / 상의 S사이즈(55) / 하의 26-27 / 슈즈 235mm
    *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다.
   * 함께 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.
   *세탁은 옷의 변형을 최소화하기 위해 드라이클리닝을 추천합니다.
   *실밥 정리 미흡, 배송 과정중 구김이 발생한 부분, 마감처리가 미흡한 부분은 불량사유에 해당되지 않습니다.