OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 리본 셔링 드레스_베이지
   판매가 KRW 88,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Color-Size-배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

   SIZE GUIDE

   추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   리본 셔링 드레스_베이지 수량증가 수량감소 88000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   여성스럽고 우아한 분위기의 드레스를 소개해드려요.
   라운드 네크라인에 어깨에 핀턱을 잡아 볼륨감있게 살려주었고, 7-8부소매로 코트나 자켓 안에 입거나 간절기에 단품으로 입기 좋아요.
   허리에는 리본이 있어 쭉 잡아당겨 셔링을 잡아 입도록 디자인되어있어요.
   배부분에 자연스러운 셔링이 생겨 여성스럽고 군살커버도 해준답니다.
   무릎을 충분히 덮는 긴 기장으로 플레어지는 스커트로 자연스럽고 고급스러워요.
   소재는 레이온71% 나일론29% 혼방소재로 얇고 바스락거리는 원단에 링클가공을 해 자연스럽게 주름이 있는 소재에요.
   르메*, 이자벨마* 무드의 드레스에요. 네추럴하면서 구김에 신경안쓰고 편하게 입으실 수 있고,
   폴리소재보다 이 소재가 너무 드레시한 느낌이 들지 않아 좋더라구요.
   몸매 커버가 되어 날씬해보이는 드레스로 적극 추천합니다.
   안감있어서 비침 없어요.
   [사이즈]
   S,M 사이즈
   (44-55 S사이즈, 55반-66 M사이즈 권해드립니다)

   S 총장: 128.5cm / 어깨: 36cm / 가슴: 42.5cm / 허리: 35cm / 힙: 73cm / 밑단: 137cm / 소매길이: 47cm / 소매통: 16cm / 소맷단: 12.5cm
   M 총장: 129.5cm / 어깨: 38cm / 가슴: 44.5cm / 허리: 37cm / 힙: 75cm / 밑단: 139cm / 소매길이: 48cm / 소매통: 18cm / 소맷단: 14.5cm
   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.


   [소재]
   레이온71% 나일론29%

   [구매전체크사항] 
    *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다. 
   * 함께 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

    


   같이 코디한 제품

   • 골드볼 이어링

    KRW 20,000