OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 포에트 하운드투스 자켓_연핑크
   판매가 KRW 133,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

   SIZE GUIDE

   추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   포에트 하운드투스 자켓_연핑크 수량증가 수량감소 133000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   박시한 핏의 자켓을 소개해드려요.
   폴리 소재의 하운드투스 체크패턴으로 포인트가 확실히 되며, 수술 포켓이 포인트인 트위드 자켓이에요.
   진주 버튼으로 클래식함과 페미닌 무드가 묻어나오는 아이템이에요.
   간절기에 입기 좋은 자켓으로, 기본티에 팬츠입으시고 걸쳐주시면 예쁘답니다.
   편하면서도 차려입은 느낌으로 고급스러우면서 케주얼한 느낌도 함께 느껴지는 아이템이에요.

   [사이즈]

   FREE 사이즈
   총장: 71cm / 어깨: 46cm / 가슴: 58.5cm / 허리: 59cm / 밑단: 59cm / 소매길이: 47.5cm / 소매통: 19cm / 소맷단: 17cm


   (44-66사이즈까지 권해드리는 프리사이즈 제품입니다.)

   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.

   모델 착용 사이즈 : FREE
   모델사이즈: 키167cm/ 몸무게49~50kg/ 상의(S)/ 하의(S)/ 청바지(27size)/ 원피스(S)   [소재]


   폴리 100%


   [구매 전 체크사항]

   *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다
   함꼐 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

    

   같이 코디한 제품

   • 루키드 진

    KRW 61,000

   • [자체제작] 글로우 실켓 티셔츠_아이보리

    KRW 39,000