OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 210D 힙업 와이드 밴드 스타킹
   판매가 KRW 11,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   210D 힙업 와이드 밴드 스타킹 수량증가 수량감소 11000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   가을, 겨울 따뜻하게 신으실 수 있는 210데니아 기능성 스타킹을 소개해드려요.
   허리 밴드가 일반 밴드가 아니라, 와이드 밴드로 복부 라인을 조이지 않으면서 탄탄하게 잡아주어
   아름다운 바디 라인 연출을 도와주는 기능성 제품이에요.
   크레오라 원사를 사용하여 재질감이 부드럽고 착용감이 매우 우수해요.
   우수한 착압력으로 다리 라인을 완벽하게 잡아주면서, 탄성이 뛰어난 제품으로 착용시 답답함이 없이 매우 편안하답니다.
   3D 사각패턴 조직이 힙을 탄탄하게 받쳐주어 힙업 기능이 뛰어나고,
   코튼 거셋 제품으로 장시간 착용시 보다 위생적이고 쾌적함을 느끼실 수 있어요.
   210데니아로 비침 없는 두께의 블랙 스타킹이에요. 적극 추천합니다.

   [사이즈]

   FREE 사이즈


   모델사이즈: 키167cm/ 몸무게49~50kg/ 상의(S)/ 하의(S)/ 청바지(27size)/ 원피스(S)


   [소재]

   레이온 스판 혼방
   [구매 전 체크사항]

   *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다
   함꼐 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]