OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 루키드 진
   판매가 KRW 61,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

   SIZE GUIDE

   추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   루키드 진 수량증가 수량감소 61000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

       연한 컬러감 워싱의 루키드 진을 소개해드려요
   부츠컷 실루엣의 데님으로 힙부터 골반라인까지 슬림하게 잡아주고,
   적당히 여유있는 밑단으로 부담스럽지 않은 부츠컷 데님이에요.
   다리가 길고 예뻐보이는 핏으로 어떤 상의와 매치하기 좋아요.   [사이즈]

   S, M, L 사이즈
   S 총장: 101cm / 허리: 32.5cm /힙: 46.5cm / 밑단: 21cm / 밑위: 24cm / 허벅지: 23cm

   M 총장: 102cm / 허리: 34.5cm /힙: 48.5cm / 밑단: 23cm / 밑위: 25cm / 허벅지: 25cm

   L 총장: 103cm / 허리: 36.5cm /힙: 50.5cm / 밑단: 25cm / 밑위: 26cm / 허벅지: 27cm


   (44-55 S사이즈, 55반-66 M사이즈 권해드립니다.)

   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.

   모델 착용 사이즈 : S
   모델사이즈: 키167cm/ 몸무게49~50kg/ 상의(S)/ 하의(S)/ 청바지(27size)/ 원피스(S)   [소재]

   혼용율: 코튼 100%   [구매 전 체크사항]

   *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다
   함꼐 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.
   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

    


   같이 코디한 제품

   • [자체제작] 글로우 실켓 티셔츠_아이보리

    KRW 39,000

   • 포에트 하운드투스 자켓_연핑크

    KRW 133,000