OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 [자체제작] 소피 스퀘어 니트_모카
   판매가 KRW 69,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   [자체제작] 소피 스퀘어 니트_모카 수량증가 수량감소 69000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   [니트실의 염색과정에서 각 컬러마다의 염료에 따라 사이즈 차이가 있을수 있습니다.
   이점은 불량이 아닌점 참고 부탁드립니다.]


   
   

   여성스러운 스퀘어 니트를 소개합니다.
   아크릴75% 폴리25% 혼방실로 짠 골지니트로, 간절기에 단품으로 입거나 자켓이나 코트안에 입기 좋은 니트입니다.
   스퀘어 네크라인으로 파였는데 살짝 라운드진 라인으로 바스트라인에 따라 네크라인 모양이 살짝 달라집니다.
   살짝 숏한 기장감으로 하의 위에 꺼내입거나, 넣어입기 편합니다.
   네크라인 파임이 너무 깊지 않은데, 입으면 바스트가 볼륨감이 있어보인답니다.
   슬랙스나, 펜슬스커트에 포멀하게 오피스룩으로 연출하셔도 예쁘고, 청바지에 간편하게 입으셔도 어울립니다.
   단품으로 입으시다가, 추워지면 자켓이나 코트안에 이너로 입으면 예쁜 니트로 적극 추천합니다.
   국내 브랜드 공장 공정으로 꼼꼼하게 퀄리티 있는 작업으로 완성된 레티첼라 제작상품입니다.   [사이즈]

   FREE 사이즈
   (44-66사이즈까지 권해드리는 프리사이즈 제품입니다.)

   총장: 52cm / 어깨: 33cm /가슴: 34cm / 허리단면: 32cm / 밑단: 33.5cm/ 소매길이: 62.5cm/ 소매통: 11cm/ 소맷단: 8cm


   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.

   모델 착용 사이즈 : Free
   모델사이즈: 키167cm/ 몸무게49~50kg/ 상의(S)/ 하의(S)/ 청바지(27size)/ 원피스(S)
   [소재]

   아크릴 75% 폴리 25%
   [구매 전 체크사항]

   *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다
   함꼐 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.
   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]


    

    

    

    

    

    


   같이 코디한 제품

   • 모던 하이브리드 데님

    KRW 64,000