OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 클래식 씬 버클 벨트
   판매가 KRW 39,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   클래식 씬 버클 벨트 수량증가 수량감소 39000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   심플하고 깔끔한 버클 레더 벨트를 소개해드려요.
   너무 좁지도, 넓지도 않은 중간 폭의 너비로

   데님부터, 슬랙스까지 자연스럽게 얇은 쉐입의 둥근 스퀘어 버클로 클래식해 다양하게 착용하기 좋은 벨트에요.
   매끈한 텍스쳐와 유연한 감촉으로 허리라인에 부드럽게 감겨 굴곡없이 밀착되는 핏감입니다.
   벨트의 길이감은 여성의 허리 둘레를 고려한 길이감으로,
   허리에 감았을때 벨트의 끝이 과하게 남거나 짧지 않아 간결하게 마무리되어 전체적인 룩의 실루엣을 방해하지않는 길이감이에요.
   포멀한 룩부터 미니멀한 룩, 베이직한 스타일에 잘 어울리는 벨트에요.
   100% 카프 레더로 부드럽고 매끈한 최고급 소가죽 소재에요.
   오랜시간 착용해서 변색이나 부식이 생기지 않도록 신주 재질로 도금하고 그위에 코팅 작업을 하여 완성도를 높였어요.


   [사이즈]

   사이즈(cm)

   전체길이 65.5~81 버클(가로)2.5 (세로)2.3
                                  

   모델사이즈: 키167cm/ 몸무게49~50kg/ 상의(S)/ 하의(S)/ 청바지(27size)/ 원피스(S)


   [소재]
   소가죽   [구매 전 체크사항]
    
   1. 올뜯김&필링현상에 주의해 주세요!
   2. 같은 원단이라도 컬러마다 염료의 농도의 차이가 있어 염색과정에서 두께나 터치감, 사이즈차이는 조금 있을 수 있습니다.
   3. 배송시 생긴 구김 또는 실밥 미정리 및 바느질선 대칭차이, 상품 제작과정에서 발생되는 초크자국, 다림질 자국등으로 인한 부분은 불량사유가 될수 없습니다.
   4. 레티첼라 제작상품은 당일 오후 3시 이전, 단독주문건 및 결제완료의 주문건을 당일출고 해드립니다.

   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]