OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 스퀘어 린넨 블라우스
   판매가 KRW 59,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

   SIZE GUIDE

   추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   스퀘어 린넨 블라우스 수량증가 수량감소 59000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   보온성이 좋은 수퍼파인울과 캐시미어가 블렌딩된 포근한 터틀넥 니트입니다.
   넥부분의 언밸런스한 라인이 포인트로 따뜻해 보이는 그레이, 퍼플 두가지 컬러로 가볍게 연출하시기 좋은 아이템 입니다.
    
   [니트의 털날림이나 올뭉침, 잡사 등은 소재 특성상 자연스러운 현상으로 이부분은 정상제품인점 참고부탁드립니다.]
   [드라이크리닝후 착용하시는걸 권장드리며, 착용후 1-2일정도 걸어두셨다가 휴식 시간을 두고 재착용 해주시면 더 오랜기간 소장하실 수 있습니다.]


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

   같이 코디한 제품

   • 스퀘어 뮬_에토프

    KRW 183,000

   • 골드&펄 이어링

    KRW 20,000

   • 스퀘어 린넨 팬츠

    KRW 71,000