OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 뷔스티에 드레스
   판매가 KRW 87,000
   상품요약정보 [주문폭주! 주문일 기준 3-7일 소요 / 입고 시 순차 발송 예정]
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   뷔스티에 드레스 수량증가 수량감소 87000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   고급스럽고 여성스러운 드레스를 소개해드려요.
   얇고 넓게 파인 둥근 스퀘어 네크라인으로 쇄골라인과 어깨라인, 가슴라인까지 예쁘게 보이게 해주는 라인이에요.
   절개선이 들어가서 허리를 딱 잡아주어 잘록해보이고, 허리밑으로 넓게 훌이 퍼져 이름처럼 뷔스티에를 한것같이
   몸매가 날씬해보인답니다. 무릎을 덮는 중아리 중간까지 오는 긴 기장으로 더욱 우아해보여요.
   어깨끈은 뒷면에서 단추로 길이조절이 되서 더욱 맘에 드는 드레스에요.
   한여름까지 착용가능한 드레스로, 비침이 없어서 편하게 입으실 수있어요.
   포켓이 있어 편하면서, 너무 드레시해보이지만은 않고, 슈즈를 어떤걸 신느냐에 따라 분위기가 달라져요.
   가디건이나 자켓과 함께 입어도 되지만, 단품으로 입었을때 가장 예쁘답니다.
   입었을때 훨씬 예뻤던 드레스로 강력 추천합니다.


   Size S    총장 124    가슴단면 40 허리단면 33 밑단단면 118     암홀단면 19 / 24
   Size M    총장 125    가슴단면 42 허리단면 35 밑단단면 120     암홀단면 19.5 / 24.5
           
                   
   - 위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요.
   - 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다.

   -모델사이즈
   [키167cm/ 몸무게49~50kg/ 상의(S)/ 하의(S)/ 청바지(27size)/ 원피스(S)]

   혼용률 : 나일론 45%, 코튼 28% 레이온 27%. 폴리우레탄 2%

   사이즈 추천 : 44-55 S사이즈, 55반-66 M사이즈 권해드립니다.

   구매전 체크사항 :
   반드시 드라이크리닝을 권장드립니다.
   소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다.
   함꼐 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

    

   같이 코디한 제품

   • 담수 진주 이어링

    KRW 20,000

   • 스퀘어 뮬_에토프

    KRW 214,000