OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 홀가먼트 말론 니트_베이지
   판매가 KRW 99,000
   상품요약정보 ★ 재입고알림 신청 방법 변경안내 ★
   사이즈 선택 후 재입고 알림 신청 버튼을 누르시면 오픈 당일 및 재입고시 문자로 알림 받아보실 수 있습니다.
   상품간략설명

   색상

   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   배송기간

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

   SIZE GUIDE

   추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   홀가먼트 말론 니트_베이지 수량증가 수량감소 99000 (  0)
   전체 0 (0개)
   모델사진&상세설명

    

    

    

    

    

   입으면 더 예쁜 라운드 니트 입니다.
    홀가먼트 방식으로 짠 니트로, 몸판은 양두 변형 조직으로 자체 개발한 조직입니다.
   소매 라인은 넉넉한핏에 볼륨감있게 떨어지고. 라운드넥은 따로 짜서 달아 주었습니다.
   기본인듯 기본아닌 기본같은 디자인으로 자주 손이가는 아이템 입니다.
   따가운거 못입는 디자이너가 시착해 봤을때도 까스러움없이 착용 가능했습니다.
   스커트나, 슬랙스, 청바지 모두 무난하게 잘 어울리는 아이템으로,
   별다른 디테일없이 니트자체로 고급스러움을 주는 제품입니다. 


   [니트의 털날림이나 올뭉침, 잡사 등은 소재 특성상 자연스러운 현상으로 이부분은 정상제품인점 참고부탁드립니다.]
   [드라이크리닝후 착용하시는걸 권장드리며, 착용후 1-2일정도 걸어두셨다가 휴식 시간을 두고 재착용 해주시면 더 오랜기간 소장하실 수 있습니다.]


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

   제품 사이즈&소재정보

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

   같이 코디한 제품

   • 쇼퍼 스틸레토 힐_핑키쉬 아이보리 페이던트

    KRW 189,000

   • 바온 트위드 스커트_옐로우

    KRW 71,000