OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 [자체제작] 스퀘어 트위드 드레스_핑크
   판매가 KRW 159,000
   상품요약정보 ★ 재입고알림 신청 방법 변경안내 ★
   사이즈 선택 후 재입고 알림 신청 버튼을 누르시면 오픈 당일 및 재입고시 문자로 알림 받아보실 수 있습니다.
   상품간략설명

   색상

   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   [자체제작] 스퀘어 트위드 드레스_핑크 수량증가 수량감소 159000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   과하지 않은 스퀘어넥의 트위드 드레스입니다.
   은은한 펄감이 느껴지는 펄사와 혼방 트위드 원단으로 은은한 반짝임이 고급스러운 소재입니다.
   바디라인을 슬림하게 잡아주고 밑단까지 H라인으로 자연스럽게 떨어지는 실루엣입니다.
   허리부분에 다트를 넣어 잘록한 허리 라인을 연출해 주었으며,
   소매끝과 밑단에 제원단 수술을 풀어 포인트를 넣어 제작 하였습니다.

   세탁후 틀어짐과 오랫동안 견고한 실루엣을 유지하고자 전면심지를 넣어 제작하였습니다.
   [사이즈]

   S M 사이즈
   S 총장: 101cm / 어깨: 37cm / 가슴: 42cm / 허리: 33cm / 힙: 44cm / 밑단: 42cm / 슬릿: 20cm / 소매길이: 28cm / 소매통: 13.5cm / 소맷단: 13cm / 암홀: 21cm
   M 총장: 102cm / 어깨: 39cm / 가슴: 44cm / 허리: 35cm / 힙: 46cm / 밑단: 44cm / 슬릿: 20cm / 소매길이: 29cm / 소매통: 14.5cm / 소맷단: 14cm / 암홀: 22cm


   (평소 44~55사이즈를 착용하시는 분들에게 S사이즈를
   55반~66사이즈를 착용하시는 분들에게 M사이즈를 추천드립니다.)


   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.

   모델 착용 사이즈 : S
   모델사이즈: 키167cm/ 몸무게49~50kg/ 상의(S)/ 하의(S)/ 청바지(27size)/ 원피스(S)


   [소재]

   겉감: 폴리 100%
   안감: 폴리 100%


   [구매 전 체크사항]

   1. 올뜯김&필링현상에 주의해 주세요!
   2. 같은 원단이라도 컬러마다 염료의 농도의 차이가 있어 염색과정에서 두께나 터치감, 사이즈차이는 조금 있을 수 있습니다.
   3. 배송시 생긴 구김 또는 실밥 미정리 및 바느질선 대칭차이, 상품 제작과정에서 발생되는 초크자국, 다림질 자국등으로 인한 부분은 불량사유가 될수 없습니다.
   4. 레티첼라 제작상품은 당일 오후 3시 이전, 단독주문건 및 결제완료의 주문건을 당일출고 해드립니다.
      ※ 반짝이 원사가 포함된 트위드 원단으로 까슬거림이 있을 수 있습니다. ※


   [관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]