OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 트위드 포켓 롱 자켓_퍼플
   판매가 KRW 198,000
   상품요약정보 ★ 재입고알림 신청 방법 변경안내 ★
   사이즈 선택 후 재입고 알림 신청 버튼을 누르시면 오픈 당일 및 재입고시 문자로 알림 받아보실 수 있습니다.
   상품간략설명

   색상

   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   트위드 포켓 롱 자켓_퍼플 수량증가 수량감소 198000 (  0)
   전체 0 (0개)
   모델사진&상세설명

    

    

    

    

    

   단정한 자켓& 트위드 드레스로
   바디라인에 따라 슬림하게 떨어지는 실루엣으로 퍼플컬러와 블랙컬러가 자연스럽게 어우려진 트위드 소재로
   부드럽고 오돌도돌한 입체감이 느껴지는 소재를 사용하였고 원단 전체 심지 본딩 처리를 하여 틀어짐을 최소화하고 견고한 실루엣을 연출 해줍니다
    고급스럽고 볼드한 느낌을 주는 고가의 금속 싸개 단추를 사용하였으며
   롱 자켓 디자인으로 오픈해서 슬랙스나 데님과 함께도 착용 가능하고 전체 클로징으로 드레스로 연출 가능한 디자인 입니다
    아웃포켓 디자인으로실용성을 높였으며 허리부분에
   클로징 하여 착용시 벌어짐을 최소화 하고자 스냅버튼을 달아 주었으며
   안쪽 안감 부분에도 배색 테입 처리를 하여 완성도를 높여주었습니다

   작은 부분까지 신경써서 제작된 프리미엄 드레스로 특별한날,연말,모임룩으로 추천 드립니다


   ※ 모든 트위드 제품에는 추가로 반짝이 실이 들어있어 까슬거림이 있을수 있습니다 ※


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

   제품 사이즈&소재정보

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다