OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 [자체제작] 레티브 울 하이넥 티_크림
   판매가 KRW 32,000
   수량 수량증가수량감소

   RELATED PRODUCTS

   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   [자체제작] 레티브 울 하이넥 티_크림 수량증가 수량감소 32000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   가을엔 단품으로 찬바람이 부는 겨울에는 이너용이나 니트, 셔츠와 레이어드 용으로도 좋은 슬림한 라인의 하이넥 티셔츠 입니다
   울,텐셀,스판 혼방소재로 제작되어 두께감이 얇은 편이지만 보온성이 뛰어난 소재입니다
   군더더기 없이 깔끔하고 심플하게 디자인 되었으며
   소매와 밑단에 두줄 스티치를 넣어 퀄리티와 완성도를 높였습니다
   밝은 컬러는 약간의 비침이 있는편이며 적당히 타이트한 핏으로 바디라인을 슬림하게 연출해 줍니다   [사이즈]

   FREE 사이즈
   (44-66사이즈까지 권해드리는 프리사이즈 제품입니다.)

   총장: 61cm / 어깨: 34.5cm / 가슴: 37cm / 밑단: 37cm / 암홀: 7.5cm / 소매길이: 64.5cm/ 소맷단: 9cm

   1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.

   모델 착용 사이즈 : Free
   모델사이즈: 키167cm/ 몸무게49~50kg/ 상의(S)/ 하의(S)/ 청바지(27size)/ 원피스(S)
   [소재]

   텐셀64% 울27% 스판9%
   [구매 전 체크사항]

   *소재 특성상 미세한 올뭉침, 올뜯김, 유색 컬러의 잡사, 고르지 못한 짜임등이 있을 수 있습니다
   함꼐 착용한 제품으로 인해 긁힘현상, 올뜯김, 이염이 일날 수 있는 제품입니다.
   


   [착용시 손톱, 악세서리, 가방등에 의한 올뜯김 & 필링현상(보풀)에 주의해 주세요]


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]