OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 [REWAC01BR] Brushed leather belt
   판매가 KRW 29,000
   상품요약정보 모델 착장컷은 N pay 아래 모델 사진 & 상세설명을 누르시면 확인 가능합니다.
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   컬러

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   반품 규정

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   [REWAC01BR] Brushed leather belt 수량증가 수량감소 29000 (  0)
   전체 0 (0개)
   모델사진&상세설명

    

    

    

    

    

   시착으로 인한 착용 흔적이 있는 경우 반품이 불가한 제품입니다.


   매끈한 느낌의 브러쉬드 레더 가죽으로 버클이 라운드 형태로 되어 있어 어느 착장에나 자연스럽게 매칭할 수 있는 아이템입니다.
   가죽은 다크한 브라운 컬러로 블랙 컬러의 드레스 혹은 자켓 혹은 컬러감이 있는 제품 모두 자연스럽게 어울리는 컬러입니다.   [착용시 주의사항] 밝은 컬러의 악세서리 및 함께 착용한 제품에 이염이 발생할 수 있습니다.
   함께 착용한 악세서리 및 가죽제품 의류의 마찰로 기스가 쉽게 발생할 수 있습니다.   [금속버클부분의 코팅은 착용시 마찰이나 충격에 의해 스크래치가 생길 수있으며, 시간이 지남에 따라 변색될수 있음을 알려드립니다.]


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

   제품 사이즈&소재정보

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다