OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 Iris ring_KS
   판매가 KRW 48,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   Color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   Size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   Iris ring_KS 수량증가 수량감소 48000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   바게트커팅으로 만들어본 아이리스 링을 소개해 드립니다.
   소재는 Silver에 도금 되었으며, 고급 지르코니아큐빅을 세팅하여 제작하였습니다.
   지르코니아 큐빅을 바게트 커팅하여 깔끔하게 세팅한 제품입니다.


   [화이트,그린,카키 : 골드 도금 / 핑크,카키 : 화이트골드 컬러 도금되어있습니다.


   단독으로 착용으로 데일리 링으로도 좋으며,
   다른 링 제품과 레이어드 하기 좋은 제품입니다.
   밴드에 두께감이 있어 착용시 안정감이 있으며
   매력적인 색감과 유색 큐빅의 유니크함이 돋보이는 고급스러운 링으로 권해드립니다.

   
   [사이즈]
   폭: 0.2cm / 높이: 0.2cm / 스톤지름: 0.2cm

   [소재]
   틀: 실버92.5+골드도금 / 부자재: 지르코니아 큐빅

   [AS책임자]
   *변색으로 인한 재도금, 큐빅파손, 침부러짐, 침꺾임, 사이즈변형, 폴리싱(스크래치,찍힘 등) A.S 불가합니다.
   *큐빅 탈락은 부자재를 함께 보내주실 경우 [수선비+왕복택배비별도] 유상수선 가능합니다.
   *수선기간은 본사 도착일로부터 영업일 기준 2-3주 소요되며, 변동사항이 있을 경우 개별연락 드리고 있습니다.
   *수선전 제품 컨디션에 따라서 혹은 부자재 품절의 경우 부득이하게 A.S가 불가할 수 있습니다.

   [구매전 체크사항]
   *알레르기에 반응 하시는 분들은 신중하게 고민후 구매해 주시길 바랍니다.
   *실버 소재를 사용하여 제작되어 휘어짐이나 변색은 자연스러운 현상입니다.
   *손소독제, 습기, 땀, 화장품, 향수 등의 성분에 취약하기 때문에 주의해 주시고 착용하지 않으실 경우에는 지퍼백 또는 보관함에 보관하시어 공기를 차단해 주시면 변색을 최소화하여 착용 가능합니다.


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]