OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 Layered bold ring
   판매가 KRW 52,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   Layered bold ring 수량증가 수량감소 52000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

   전체 실버 소재로 만들어진 스타일리시한 레이어드 링입니다
   두가지 링을 레이어드한듯 보이는 디자인으로 유니크하며 도시적인 느낌의 링입니다
   반대로 돌려서 착용하시면 또다른 느낌으로 착용가능해요
   손가락을 감싸는 느낌이 안정적인 링으로 관리만 잘해주신다면 오래도록 착용 가능하실꺼에요
   프리사이즈로 만들어져 약간의 힘을 가해 벌려주시면 사이즈 조절이 가능한 상품입니다

    


   [사이즈]
   폭: 0.3cm / 높이: 2cm

   [소재]
   실버 92.5

   [구매전 체크사항]
   *알레르기에 반응 하시는 분들은 신중하게 고민후 구매해 주시길 바랍니다.
   *실버 소재를 사용하여 제작되어 휘어짐이나 변색은 자연스러운 현상입니다.
   *손소독제, 습기, 땀, 화장품, 향수 등의 성분에 취약하기 때문에 주의해 주시고 착용하지 않으실 경우에는 지퍼백 또는 보관함에 보관하시어 공기를 차단해 주시면 변색을 최소화하여 착용 가능합니다.


    

    

   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]