OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 [RCSAC01TN] Slim leather belt
   판매가 KRW 9,900
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   [RCSAC01TN] Slim leather belt 수량증가 수량감소 9900 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   얇은 폭과 두께감으로 시즌리스 무난하게 착용 가능하며 중앙 스티치가 은은한 포인트가 되는 슬림 소가죽 벨트입니다.
   따로 홀이 없는 오픈 버클형 스타일로 앞버클에 스트랩을 끼워서 자유롭게 사이즈를 조절할수 있도록 제작했습니다.
   특별히 사이즈의 구애없이 편안하게 착용 가능한 장점이 있는 제품입니다.
   원피스나 자켓, 벌키한 니트나 블라우스 셔츠 등 다양하게 스타일링 하기 좋은 제품으로 권해드립니다.   전체길이: 99cm 높이:1 cm

   소재: 소가죽


   [ 컬러가 상이한 의류, 가죽 제품, 악세서리 등에 의해 함께 이염이 발생할 수 있어 컬러 편차를 줄여 착용 부탁드립니다. ]   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]