OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 Coil layered ring_DS
   판매가 KRW 33,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   color

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   Coil layered ring_DS 수량증가 수량감소 33000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    세련된 디자인의 코일 레이어드 링을 소개해드려요.
   사이즈는 프리사이즈의 링으로 7호, 8호, 9호, 10호, 11호, 12호를 착용하시는 분들에게 알맞게 착용 가능 합니다.
   착용 시 개인의 손가락 사이즈에 맞게 조절이 가능하며, 조이는 조절이 가능하나 조인 상태에서 다시 늘릴 경우 스톤이 빠질 수 있으므로 주의 부탁드려요.
   3줄로 레이어드된 디자인의 링으로 얇은 줄 앞쪽에 지르코니아큐빅이 빼곡하게 나열되었어요.
   유니크하면서 세련된 디자인으로 링 하나로 포인트를 줄 수 있는 제품입니다!   사이즈 FREE     폭 1.4 링두께    팬던트지름 0.1 스톤

       
   색상 : 화이트골드, 로즈골즈 ,다크실버
   소재 : 메인- 신주+ 화이트골드도금(화이트골드)
   스톤- 지르코니아큐빅
   메인- 신주+ 티타늄도금(다크실버)
   스톤- 지르코니아큐빅
   메인- 신주+ 로즈골드도금(로즈골드)
   스톤- 지르코니아큐빅


    

    

   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]