OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 8mm swarovski pearl earring
   판매가 KRW 22,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   size

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   8mm swarovski pearl earring 수량증가 수량감소 22000 (  0)
   전체 0 (0개)
   모델사진&상세설명

    

    영롱하고 고급스러운 빛깔을 띄는 스와로브스키 진주 이어링 입니다
   천연진주와 컬러가 유사하며, 오랜시간 고급스러운 빛깔이 유지되는 최상급 스와로브스키 진주로 제작되었습니다
   흐트러짐없이 깔끔하고 고급스러운 아이템으로 기본적으로 하나쯤은 소장하실것을 권해드려요! 사이즈별로 소장하셔도 후회없을 제품입니다

    

    

    

   제품 사이즈&소재정보

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다