OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 엘레나 스퀘어 힐_크림
   판매가 KRW 179,000
   상품간략설명

   색상

   수량 수량증가수량감소

   RELATED PRODUCTS

   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   사이즈

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   굽높이

   발볼넓힘 [발볼넓힘시 주름이 생길수 있습니다]

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   주문제작상품 [제작기간이 2주이상 소요되는 제품입니다]

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   논슬립 밑창옵션 [제작 시에만 추가가능하며 수령후 추가수선 불가]

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   추가구성상품 추가로 구매를 원하시면 선택하세요.

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   엘레나 스퀘어 힐_크림 수량증가 수량감소 179000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   은은하게 빛나는 광택감이 고급스러운 복스소재 스퀘어힐 입니다.
   크림 컬러는 대표명은 크림 컬러이지만 그레이와 베이지 컬러가 한방울 섞인 그레이시한 크림컬러 입니다.
   [ 복스소재 소프트복스는 단단하고 모미가 없이 마감된 소가죽 소재로 코팅 에나멜과 일반적인 풀업 소가죽 사이
   중간정도의 광이 나며 표면이 매끄러운 "복스 " 소재를 킵 소재의 소가죽 정도로 부드럽게 연성처리한 가죽입니다.
   표면이 매끄러워 코팅된 느낌을 주지만 스크래치와 외부 자국에 취약합니다.

   이러한 단점에도 불구하고 대체 불가한 매력이 있어 명품 브랜드들에서 많이 사용되는 소재 입니다. ]


   모델 착화컷과 상세사진은 8cm로 촬영되었으며, 6cm로 굽변경이 가능합니다 단정하고 클래식한 스퀘어 라스트로 만들어 졌으며, 앞코 길이가 긴편인 슈즈 입니다
   바디와 다른 소재의 나무무늬굽으로 포인트가 됩니다
   오피스룩 뿐만아니라 캐주얼룩에도 두루 활용도가 높은 디자인으로 권해드립니다.
   정사이즈 착화 고객분들의 경우 이 디자인 역시 정사이즈를 추천드리지만 개인의 발에 따라 달라지는 부분이기에 충분한 상담후 신중한 구매를 부탁드립니다.   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   같이 코디한 제품

   • 엘레나 스퀘어 힐_블랙

    KRW 179,000