OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
   기본 정보
   상품명 티 스트랩 샌들_링클드 아이보리
   판매가 KRW 268,000
   수량 수량증가수량감소
   SNS 상품홍보
   SNS 상품홍보
   구매방법

   배송주기

   개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

   상품 옵션
   사이즈

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   굽높이

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   논슬립 밑창옵션 [제작 시에만 추가가능하며 수령후 추가수선 불가]

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   주문제작상품 [제작기간이 2주이상 소요되는 제품입니다]

   [필수] 옵션을 선택해 주세요

   옵션 선택

   (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 1개 이하)

   SIZE GUIDE

   수량을 선택해주세요.

   위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

   상품 목록
   상품명 상품수 가격
   티 스트랩 샌들_링클드 아이보리 수량증가 수량감소 268000 (  0)
   전체 0 (0개)

   REVIEW

   LIST WRITE

   게시물이 없습니다

    

    

    

    

    

   여름 필수 아이템인 T- 스트랩 샌들로 어느 착장에나 어울리는 베이직한 스타일로 T-스트랩과 발목을 잘 잡아주는 패턴입니다.
   발목 스트랩 버클로 세부적인 사이징을 조절할 수 있으며 스트랩 안쪽에는 탄성 밴딩이 추가되어있어 안정적이고 편안한 착화감을 전해줍니다.
   일반적인 플랫 굽 형태를 가지고 있는 넓고 편안한 나무 굽으로 미끄럼 방지 추가 옵션으로 더 오랜시간 상함을 최소화 하여 착용할 수 있습니다.   [사이즈]
   220-260

   [발볼]

   (230기준) 9cm


   [굽]
   1.5cm

   [소재]
   겉감: 프린티드 페이던트(소가죽) / 안감: 양가죽

   [구매 전 체크사항]
    *천연가죽으로 차수에 따라 컬러가 약간 달라질 수 있으며, 부자재가 변동될 수 있습니다.
   *수제화 제작 과정에서 흔히 발생할 수 있는 경미한 본드자국이나 원단 스크래치, 오염등은 불량사유로 간주되지 않으므로 신중구매 부탁드립니다.
   *물과 오염등에 취약하므로 주의해서 착용해 주시고, 반드시 가죽 전문점에서 수선 및 세탁하실것을 권장드립니다.
   *개인의 모니터사양 및 빛과 결에 따라 컬러감이 달라 보일 수 있습니다.
   정사이즈 착화를 추천드리며 개인의 발모양에 따라 달라지는 부분이 있을 수 있어 충분한 상담후 구매를 부탁드립니다.

   ** 리자드 베이지, 버터는 소가죽에 프린팅된 가죽입니다.  

   [스크래치와 외부 자국에 취약하여 새제품 일지라도 미세한 데미지가 있을 수 있습니다.]
   [가죽 이염, 벗겨짐의 우려가 있으니 주의해서 착용 부탁드리며, 착화후에는 마른 헝겊으로 닦은후 서늘한 곳에서 보관해주세요.]
   [같은 원단이라도 컬러마다 염료 농도의 차이가 있어 염색과정에서 두께나 터치감, 사이즈 차이는 조금 있을 수 있습니다.]


   [ 관련상품에 추가되지 않은 상품들은 판매종료 또는 개인 소장품입니다 ]